Złamanie Enigmy - żywy symbol

Kryptoanaliza niemieckiego systemu szyfrów ENIGMA to wyraz potęgi umysłu. Osiągnięcie jest wynikiem konsekwentnych i wieloletnich żmudnych prac. Polacy położyli podwaliny pod ten wynik. Dziś wciąż można i warto na tym sukcesie mądrze budować.

Historia zwycięstwa

 • Enigma była niemieckim systemem szyfrów używanych przed i w czasie II Wojny Światowej. Jak na swoje czasy bardzo bezpiecznym i trudnym do złamania.
 • To Polacy (Rejewski, Zygalski, Różycki) zrozumieli, że do jego łamania trzeba zastosować metody matematyczne. Część z tych metod opracowali.
 • W wyniku wieloletnich prac, łamanie systemu szyfrów Enigma wychodziło bardzo dobrze. Tak dobrze, że na krótko przed wybuchem II Wojny Światowej wiedzą tą Polacy podzielili się z Aliantami.
 • Dzięki temu Aliantom (Francja, Wielka Brytania, ...) udało się zbudować zdolności łamania Enigmy, a informacje te poprzez tajny program Ultra wydatnie przyczyniły się do zwycięstwa Aliantów.
 • Polscy Enigmowcy wydatnie przyczynili się do skrócenia II Wojny Światowej o kilka lat, uratowania wielu istnień ludzkich. Stanowi to jeden z największych polskich sukcesów w historii i bezpośredni wkład w wygranie II Wojny Światowej.
 • Niestety, z powodów "geopolityki" po II Wojnie Światowej nie udało się na tym sukcesie zbudować w Polsce tradycji z widokiem na przyszłość. Wciąż można to zmienić.

Teraźniejszość. Przyszłość

W przeszłości Enigmowcy zostali w Polsce odznaczeni i są pamiętani. O Enigmie wciąż się mówi - były to początki ery komputerów i ważne przełomy matematyczne. Mimo, że dzisiejszy  świat i współczesne szyfry wyglądają już jednak zupełnie inaczej, historia ta jednak może inspirować. Można na niej budować. Trzeba to robić mądrze. Dlatego

 • Trzeba opracować kompleksowy plan działań, przeznaczyć odpowiednie fundusze.
 • Warto zacząć od upamiętnienia w sposób symboliczny - to nic nie kosztuje. W Wielkiej Brytanii Alan Turing jest uhonorowany na banknocie o nominale 50 funtów, banknot ten niesie też historię o brytyjskim wkładzie w złamanie Enigmy. Dlaczego by w Polsce nie zmienić postaci przedstawionej na banknocie 50zł i umieścić na nim Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego?
 • Sejm powinien ustanowić rok 20XX rokiem Enigmowców.
 • Specjalny Fundusz powinien pomagać w rozwoju młodzieży i studentów - edukacja i nauka w dziedzinie matematyki, kryptologii, cyberbezpieczeństwa. Także przedsięwzięcia naukowe i przemysłowe.
 • Enigmowcy są upamiętnieni w wielu miejscach, chociażby w warszawskim Lesie Kabackim (gdzie mieściła się siedziba Biura Szyfrów). Miasto Poznań, z którym związani byli Enigmowcy, powinno odegrać tu szczególną rolę. Adekwatnym znakiem widocznym powinno stać się główne miejskie Rondo ("Kaponiera"), ze zmienioną nazwą (na "Enigmowców").

Projekty. Ustawa i uchwała

Samo się nie zrobi. Według polskiego ustroju ciałem władnym by podjąć odpowiednie decyzje jest Sejm RP. Dlatego dla ułatwienia proponuję prostą ustawę. Oczywiście może ona podlegać modyfikacji (najlepiej już w trakcie pierwszego czytania w Sejmie!). Do tego czasu - chętnie przyjmę pomysły by ewentualnie zawrzeć je w propozycji (me@lukaszolejnik.com).

Projekt ustawy o Święcie Enigmowców

Dla ułatwienia poniżej prezentuję też projekt uchwały Rady Miasta Poznania o nadaniu nazwy ronda Enigmowców.

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania o nadaniu nazwy ronda Enigmowców

Łukasz Olejnik (Twitter)